Hoppa till innehåll

Villkor

Senast uppdaterad: 26 mars 2024

Vi på Saccanda AB erbjuder ett brett spektrum av tjänster främst inom IT för att möta dina behov och utmaningar. Vår prioritet är att leverera högkvalitativa lösningar och professionell expertis för att hjälpa dig som kund.

1. Tolkning och definitioner

Tolkning

För att klargöra viktiga termer och begrepp, se nedan för våra definitioner.

Definitioner

  • Konsultfirma – Saccanda AB, din partner för IT-konsulttjänster och lösningar.
  • Tjänsten – Vårt utbud av IT-konsulttjänster tillgängliga på vår plattform.
  • Kund – Du, vår uppskattade klient som utnyttjar våra IT-tjänster för att uppnå dina mål.
  • Webbplatsen – Vår online-plattform, tillgänglig på https://saccanda.se/, där du kan hitta information om våra tjänster och kontakta oss.

2. Bekräftelse

Genom att använda våra IT-konsulttjänster godkänner du att följa dessa villkor. Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Saccanda AB gällande användningen av våra IT-tjänster.

Din åtkomst till och användning av våra tjänster innebär att du accepterar och följer dessa villkor. Om du inte samtycker till någon del av villkoren är du inte behörig att använda våra tjänster.

Vidare intygar du att du är över 18 år gammal. Saccanda AB tillåter inte användning av våra tjänster av personer under 18 år.

Din användning av våra tjänster är även föremål för vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du noggrant läser vår integritetspolicy för att förstå hur vi hanterar din personliga information.

3. Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta eller avbryta din åtkomst till våra tjänster, utan förvarning eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive brott mot dessa villkor.

4. Force Majeure

Saccanda AB ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar eller misslyckanden att uppfylla sina åtaganden till följd av force majeure-händelser, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejker och andra liknande händelser utanför vår kontroll.

5. Gällande lag

Lagarna i Sverige, exklusive dess lagkonflikter, ska gälla dessa villkor och din användning av våra tjänster. Din användning av våra tjänster kan också vara föremål för andra lokala, nationella eller internationella lagar.

6. Användaransvar

Genom att använda våra IT-konsulttjänster åtar du dig att följa alla tillämpliga lagar och regler. Du ansvarar för att skydda din åtkomstinformation och för att använda våra tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

7. Tvistlösning

Vid eventuella tvister eller oro gällande våra tjänster samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta Saccanda AB.

8. Ändringar av dessa villkor

Saccanda AB förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Vid väsentliga ändringar kommer vi att sträva efter att ge dig minst 30 dagars förvarning innan de nya villkoren träder i kraft. Din fortsatta användning av våra tjänster efter ändringar utgör ditt samtycke till de reviderade villkoren.

9. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss via e-post på support@saccanda.se. Vi är här för att hjälpa till med alla dina IT-behov.